Είσοδος

Άλλο Χοιρινό

Η επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος «Μπακρατσάς Απόστολος & ΣΙΑ Ο.Ε.» επεξεργάζεται και διακινεί αποκλειστικά χοιρινό κρέας υψηλής ποιότητας με την εμπορική ονομασία «Άλλο Χοιρινό». To χοιρινό κρέας παράγεται με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης στην εκτροφή από την επιχείρηση «Μπουχλαριώτης Ευάγγελος & Αθηνά Ο.Ε.». Η κατάρτιση και η εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης της συγκεκριμένης εκτροφής επιβλέπεται από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςσε συνεργασία με ειδικούς κτηνιάτρους στη διαχείριση της υγείας και της διατροφής των χοίρων. Επίσης, η ασφάλεια και η ποιότητα του παραγόμενου κρέατος ελέγχεται με ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις από ειδικούς επιστήμονες στην υγιεινή και στην τεχνολογία των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης. Κατά τη διάρκεια του έργου θα εφαρμοστούν καινοτόμες ιδέες και μέθοδοι, πιθανώς με τη χρήση εξειδικευμένων προϊόντων, προκειμένου να παραχθεί χοιρινό κρέας υψηλής προστιθέμενης αξίας, λόγω της εφαρμογής αειφορικών μεθόδων παραγωγής αλλά και λόγω της παραγωγής κρέατος με «νέα» και αυξημένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Οι εγκαταστάσεις και η λειτουργία της επιχείρησης «Μπακρατσάς Απόστολος & ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι πιστοποιημένες με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005.
Η πρωτογενής παραγωγή του παραγόμενου χοιρινού κρέατος «Άλλο Χοιρινό» πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005.
(Aριθμός πιστοποιητικού QMSCERT® No 070715-1, ΕΣΥΔ Aριθμός πιστοποιητικού 110-3).

Χρήσιμες Συμβουλές

Προμηθευτές

Συνταγές

Copyright © 2024 Roupas. Powered by PowerSite.